fbpx
Yoel Pytowski, Backforward, 2018, Rectangle, Brussels
Yoel Pytowski, Backforward, 2018, Rectangle, Brussels

Yoel Pytowski

Backforward

20 April – 22 April 2018
at The Loft, 1030 Brussels

Rectangle has the pleasure to commission Yoel Pytowski for a special project on the initiative’s signature «billboard» structure now placed on the terrace of The Loft.
Shaped by two open plans, the billboard is both an architectural unit and display for artistic reflection.

Used to seize indoor spaces, sometimes enclosed or very confined, with this occasion Yoel Pytowski opens up his practice towards an outdoor experience, even pushing it off the wall.
In his works YP is blurring the line between the site-specific conditions and his gestures, melting the later to become a prolongation of the physical space. A subtle approach in order to add another layer, to store a drawing or a sculpture; sometimes intrinsically linked, sometimes drawn away.

With Backforward Yoel takes a step aside. Instead the usual modus operandi of instilling illusion and scenic space, for Rectangle he operates a shift by presenting the back-of-the-decorum. We could call it an elusive backdrop.
Here everything is fragmented, a “mise en abyme” of one of his former projects is revealed as the image on the billboard. Restaging common materials, like the OSB panels coated in an ultrathin layer of concrete, the artist displays them as an enigmatic wooden floor reminiscent of a bygone era. Nevertheless it seems to maintain the two parts connected by long wooden brackets, obscuring the perception in between the image shown and the support. By splitting the billboard in two parts YP leaves an empty part to reframe the urban landscape visible in the background.

True to the context of his Backforward intervention the artist reactivates some found elements. An old soccer ball is placed in echo with the homemade stud shoes, revealing the billboard as a football cage. Remaining in the metaphor, this invites us to reflect on the sculptural gesture as a shoot-out, the ultimate goal that ends an action, a strategy.
YP playfully weaves different references between the images, the billboard & the context. And this without unveiling one straight idea, but rather in a back and forth balancing act.

Rectangle invite l’artiste Yoel Pytowski à investir l’espace du billboard. Constitué de deux plans ouverts, il devient un élément architectural, un support autour et à proximité duquel se réfléchit l’exposition. Dans un mouvement similaire, YP, habitué à intervenir dans des espaces clos voire très confinés, ouvre cette fois sa pratique en tentant de la décloisonner.

D’espace tronqué en installation in situ, YP se joue de la limite entre le lieu existant et son intervention. Cette dernière se présente souvent comme la prolongation de l’espace physique. En se fondant en lui, YP ajoute une couche pour y entreposer dessin ou sculpture. Tantôt intrinsèquement lié tantôt détaché.
Pour le projet à Rectangle, YP effectue un pas de côté en nous proposant l’envers du décor. Ou presque. L’artiste nous habituait à des illusions, des espaces scéniques.

Ici, sa proposition se présente fragmentée, elle met en abyme un projet déjà réalisé dont on aperçoit le dos à l’image. Réutilisant des matériaux qui lui sont chers tels que panneaux OSB bétonnés, il nous les restitue tel un plancher énigmatique, vestige d’un passé révolu. Qui semble pourtant maintenir ou du moins est connecté aux panneaux de bois par de longs tasseaux, venant brouiller la lecture entre ce qui est montré et le support existant. A ce propos et à partir de la structure de Rectangle, YP laisse ajourée une partie proposant ainsi un cadre au décor environnant.

Fidèle au contexte de son intervention, YP réactive les éléments trouvés sur place. Il en est ainsi des ballons au sol qui résonnent étroitement avec les crampons homemade et nous révèlent le billboard comme une cage de football. Ceci – en restant dans la métaphore – nous invite à réfléchir au geste sculptural comme un tir au but, objectif ultime qui clôt une action, une stratégie.

C’est de manière ludique que YP tisse différentes références entre les images – le billboard – et le contexte. Et ce sans jamais définir une lecture claire, mais plutôt dans un va-et-vient d’équilibriste.

Rectangle heeft het genoegen om samen te werken met Yoel Pytowski aan een bijzonder project met de kenmerkende reclamebord-structuur van het initiatief, geplaatst op het dakterras van The Loft.
Gevormd door twee open plannen, wordt het reclamebord zowel een architecturale aanwezigheid als een monitor voor artistieke uitdrukking.

Pytowski, die gewend is aan het werken binnenshuis, soms in gesloten of zeer beperkte ruimtes, opent nu zijn praktijk naar een ervaring buitenshuis en duwt deze zelfs los van de muur.
Binnen zijn oeuvre vervaagt Pytowski de grens tussen de originele elementen van de omgeving in combinatie met zijn eigen creaties, door deze samen te voegen wordt het geheel een uitbreiding van de fysieke ruimte. Hij hanteert een subtiele manier van werken waardoor een andere laag wordt toegevoegd, om een tekening of sculptuur op te slaan; soms intrinsiek gekoppeld, soms van elkaar losgetrokken.

Met Backforward neemt Pytowski een stap opzij. In plaats van zijn gebruikelijke modus operandi om illusie en een landschappelijke ruimte te creëren, bedient hij voor Rectangle een verschuiving door de presentatie aan de achterkant van het decor. We zouden het een ongrijpbare achtergrond kunnen noemen.

Hier is alles gefragmenteerd, een “mise en abyme” van zijn vorige project wordt getoond op de afbeelding. Door het herverdelen van gangbare materialen, zoals de gelaagde OSB platen, bekleed met een ultradunne laag van beton, toont de kunstenaar deze als een mysterieuze houten vloer die doet denken aan een vervlogen tijd. Niettemin lijkt het erop dat de twee delen verbonden blijven door de lange houten balken, waardoor de perceptie van het beeld getoond wordt en de ondersteuning verduisterd. Door het reclamebord in twee delen te splitsen laat Pytowski een lege ruimte en wordt het stedelijke landschap dat zichtbaar is op de achtergrond opnieuw gekadreerd.

Pytowski weeft op speelse wijze verschillende referenties van de afbeeldingen, het reclamebord & de context. En dit zonder het ontrafelen van een onomwonden idee, maar eerder als het resultaat van een heen-en-weer balanceerspel.

Trouw aan de context van de Backforward interventie heractiveert de kunstenaar enkele gevonden elementen. Een oude voetbal is geplaatst in een echo van de handgemaakte gespijkerde schoenen, en onthuld het reclamebord als een voetbalkooi. Als we in dit metafoor blijven, nodigt dat gegeven ons uit om na te denken over het sculpturale gebaar als een shoot-out, het uiteindelijke doel dat een actie, een strategie beëindigt.

yoelpytowski.com

the homemade stud shoes

Yoel Pytowski Portrait Rectangle

Yoel Pytowski
Born in 1986 in France.
Lives and works in Brussels.

https://yoelpytowski.com